Wczesny dostęp

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ,Prof., PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MNiSW:
6.00
Index Copernicus:
83.56
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

W przygotowaniu