Kontakt

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ,Prof., PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MNiSW:
20
Index Copernicus:
100.00
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

Redakcja

Redakcja Czasopisma Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
ul. Dębinki 7, 80-592 Gdańsk, Polska
tel.: +48 668 464 870, e-mail: redakcjajnnn@gmail.com

lub

Robert Ślusarz
ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
tel.: +48 516 856 939, e-mail: robert_sl@o2.pl

Wydawca

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych
ul. Dębinki 7, 80-592 Gdańsk, Polska
tel.: +48 668 464 870, e-mail: redakcjajnnn@gmail.com